Vlašimský poklad

Prvni vojenske mapovani rok 1780
Prvni vojenske mapovani rok 1780
Druhe vojenske mapovani rok 1860
Druhe vojenske mapovani rok 1860

Koncem šestnáctého století se držiteli Vlašimi stali rytíři Vostrovcové z Královic. Rytíř Jan Vostrovec se ujal panství po svém otci Vilémovi. Měl velkou moc, zastával vysoké úřady, byl královským radou, zemským soudcem a nejvyšším komorníkem. Hrad přebudoval na renesanční zámek a mnoho do něj investoval. Ale doba byla zlá. Českým šlechticům vadilo mimo jiné potlačování náboženské svobody císařem Matyášem. Vyřešili to po vzoru husitů. Vtrhli na Pražský hrad a vyhodili císařské místodržící Slavatu a Martinice i s jejich písařem z okna. Pod oknem byla hromada hnoje, a tak všichni tři přežili, takže utrpěla pouze jejich čest a vůně. Následkem těchto letů se konala schůze, na níž byl pozván i Jan Vostrovec. Nezúčastnil se, přesto byl zvolen za jednoho ze třiceti direktorů = poslanců. Po bitvě na Bílé hoře se tedy ocitl na straně poražených. Nejprve byl odsouzen k trestu smrti, poté byl trest zmírněn na doživotní vězení. Nakonec byl vězněn jen dva roky, ale přišel o veškerý majetek.

Podle pověsti však ještě před zatčením ukryl v zámku ohromný poklad. Usilovně jej hledali již páni z Talmberka, kteří dostali (lacino koupili) panství za svou loajalitu k císaři. Když panství po letech prodávali, byl poklad zmíněn v kupní smlouvě. Psalo se tam: “Kdyby se měl po krátkém či dlouhém čase nalézti na panství vlašimském ukrytý poklad, jakož se toho všelijaká znamení vyskytují, má třetí dílo toho pokladu panu prodavači nebo jeho dědicům připadnouti.”

Poklad byl rozdělen ještě předtím, než ho kdo našel. K zámeckému hejtmanovi Kunešovi zavítal vlašimský měšťan Jiří Novák a tvrdil, že mu jeden slepý zedník prozradil, jak pomáhal panu Vostrovcovi zmíněný poklad zazdívat ve sklepení zámku. Sám císař Leopold rozhodl, že jeden díl pokladu připadne státu, druhý majitelce panství a třetí  - podle kupní smlouvy – pánu Fridrichu z Talmberka.

Nezůstalo jen u plánů na rozdělení. Do Vlašimi se sjela komise, v níž byl i hrabě Kinský – prezident české královské komory, biskup královéhradecký pán z Talmberka a řada dalších šlechticů. Na práci byli povoláni havíři z Kutné Hory. V kostele se sloužila slavnostní mše a po jejím skončení se komise za doprovodu sborového zpěvu vypravila do zámeckých sklepů. Po dva dny hledali. Odkrývali hlínu i bahno, vynášeli z podzemí vodu a bourali zdi. Skrýš pokladu se nakonec našla – toho času již ale prázdná. Byla zazděná narychlo a vápno v zazdění bylo ještě čerstvé. Avšak u nikoho ve městě se nic nenašlo – tehdy ani nikdy později. Je tedy dost možné, že poklad je ve Vlašimi ukryt dodnes.

Zámek a park

Aktivní dovolená

Výlety do okolí

Rekr. středisko Na Žabkách
Cena od: 115 Kč os./noc
Penzion Blaník
Cena od: 350 Kč os./noc
Penzion Statek Blaník
Cena od: 400 Kč os./noc
Hotel Český Šternberk
Cena od: 500 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že ve městečku Kostelec nad Orlicí je krom zámku zajímavý renesanční kostel Jana Amose Komenského? Svatostánek slouží jako modlitebna evangelické i husitské církve. Krom toho stojí na náměstí za vidění mariánský sloup a empírová kašna.Motto:

Skvělým vzorem městům našim,
právem možno zváti Vlašim.
Viktor Dyk