Historie zámku

Zámek Vlašim - pohlednice rok 1903 - autor Jonas
Zámek Vlašim - pohlednice rok 1903 - autor Jonas

Na malém ostrohu nad říčkou Blanicí stával dříve gotický hrad. Ten měl téměř čtvercovou dispozici a nejméně dvě okrouhlé věže. Dochovala se jen věž severovýchodní, která byla mnohokrát přestavována. Hrad nejspíš chránil kupeckou stezku, vedoucí z Jihlavy přes Želiv do Prahy. Postaven byl zřejmě někdy okolo roku 1303. Koncem čtrnáctého století se tu usídlil rod pánů erbu dvou supích hlav ve stříbrném poli. Začali se psát jako „páni z Vlašimě“, později „z Jenštejna“. Byl to významný rod, mající ve svých řadách například arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, jenž byl druhým pražským arcibiskupem a rádcem Karla IV. Hrad se za jejich vlády dočkal především změn v obytných a reprezentačních prostorách.

Na vlašimském panství se v těch časech uskutečnil obřad slibu člověčenství. Na příkaz úředníku se tu sešli konšelé a rychtáři z Vlašimi a okolí. Slibem člověčenství slibovali poddaní svou věrnost a poddanský vztah k vrchnosti. Slib nebyl vázán na určité osoby, ale na majetky. Pokud se poddaný stěhoval, ze slibu se vyvazoval. V tom případě pak dostal jistou listinu jako doklad o zrušení jeho poddanských závazků. Tento slib měl být dobrovolný, ale existuje mnoho důkazů o tom, že na některých panstvích býval vrchností vynucován pod hrozbou vězení či bití.

Neboť došlo k velkému rozvoji dělostřelectví, vybudovali další majitelé dělostřelecké opevnění. V šestnáctém století se stali majiteli panství rytíři Vostrovcové z Královic. Hrad přebudovali na renesanční zámek a věž upravili do téměř dnešní podoby. Vnitřek věže vyzdobili figurální a rostlinnou štukovou výzdobou. Na vrcholu klenby místnosti v prvním patře můžeme spatřit jejich alianční znak.

Po bitvě na Bílé Hoře byl zámek Janu Vostrovci zkonfiskován. Panství bylo prodáno Bedřichovi z Talmberka, pánovi na Jankově a Nemyšli. Ten na svých panstvích prováděl rekatolizaci, což se nelíbilo vlašimským poddaným, kteří se hlásili k reformaci. Přepadli vlašimský zámek a vlašimskému hejtmanovi sťali hlavu. Pak zámek opět měnil majitele.

Významný rod Auerspergů změnil zámek i jeho okolí. Stavbu upravili do klasicistní podoby a ve druhém patře věže zřídili kapli sv. Vincence. V roce 1775 založili pod vlivem rodícího se romantismu jeden z prvních přírodně krajinářských parků v Čechách.

Ve Vlašimi se celkem vystřídalo na dvanáct různých panských rodů. Jejich erby si dnes můžeme prohlédnout ve Vlašimské bráně a v erbovní síni v zámku.

Pár slov o panském pivovaru

Vaření piva bylo velmi důležitou a výnosnou částí panského hospodářství. Vlašimský pivovar býval nejspíš původně umístěn v kulaté baště u hradu, později zámku. Není známo, kdy byl tento pivovar založen, ale ví se, že roku 1403 k hospodářství patřila i chmelnice. V sedmnáctém století získal vlašimský pivovar „várečnou pánev“ – velmi užitečnou pomůcku pro výrobu piva. Jednalo se o veliký, otevřený, měděný kotel s víkem, zazděný v „kotlišti“. Pánev byla pro pivovary, které ji vlastnili, velmi cenná. V nebezpečných dobách bývala ukrývána, ba i zakopávána.

Týdně se v pivovaru vařívalo dvanáct sudů piva, tedy 20, 5 hektolitrů. Vařilo se tu pivo červené až černé. Zlatý mok se vyráběl z ječmene, jelikož zdejší půda nebyla vhodná pro pěstování pšenice, z níž se dělá pivo „bílé“, tedy jasně žluté.

Pod zámkem bývaly sklepy, chcete-li „lednice“. Led byl přivážen na zámecké nádvoří a do sklepů vhazován nízkým oknem. V roce 1685 zřídilo město šikmo k baště štolu, která měla spád pro odtok vody z lednice přímo do hradebního příkopu. Štola však stačila pouze pro výstav piva (uskladnění) pro potřeby zámku. Místní pivo odebíraly především krčmy – panské šenky ve Vlašimi a okolí.

Vlašimští občané měli k pivovaru své určené povinnosti. Museli „chmelnice sládkovi a jeho tovaryši zdělávati, potom chmele česati a sklizovati. Zimního času ledy sekati, do lednice voziti a skládati. Když led v zámecké nárožní lednici sejde, z té lednice vodu vytahovat a lednici čistiti...". 

V roce 1860 byl panským stavitelem Františkem Neubauerem postaven nový pivovar. Výroba piva ve Vlašimi znatelně poklesla za první světové války a pivo se vařilo z pýru, který se sbíral na panských polích a dával do piva místo sladu.

Ve třicátých letech dvacátého století se pivovar přestavoval a dále rozšiřoval. Vaříval 7619 hl piva z 2100 metráku ječmene a 2500 kg chmele. Vyrábělo se tu speciální 19° pivo. Dnes je bývalý pivovar včetně bašty součástí gotického opevnění zámku.

Zámek a park

Aktivní dovolená

Výlety do okolí

Rekr. středisko Na Žabkách
Cena od: 115 Kč os./noc
Penzion Blaník
Cena od: 350 Kč os./noc
Penzion Statek Blaník
Cena od: 400 Kč os./noc
Hotel Český Šternberk
Cena od: 500 Kč os./noc
Přidat hotel 
Víte že…

Víte, že České Švýcarsko ukrývá největší skalní most v Evropě? Je jím Pravčická brána, která se objevila ve filmu Narnie.Motto:

Skvělým vzorem městům našim,
právem možno zváti Vlašim.
Viktor Dyk